Johtokunnan kokoustiedote 22.3.2020

Piikkiön Palloseura ry

Johtokunnan kokoustiedote 22.3.2020

‍Seuran johtokunta piti kokouksen lauantaina 21.3.2020 ja käsitteli koronavirusepidemian aiheuttamia muutoksia seuran toimintaan sekä sen vaikutuksia seuran taloudelliseen tilanteeseen.

Suomen hallitus on antanut ohjeistuksen välttää yleisötapahtumia ja harrastetoimintaa. Lisäksi julkiset kokoontumiset on rajoitettu kymmeneen henkilöön vähintään 13.4.2020 saakka. Tästä syystä kaikki Piikkiön Palloseuran harjoitukset ja tapahtumat on keskeytetty toistaiseksi. Ja tätä keskeytystä jokaisen joukkueen tulee noudattaa.

Toiminnan keskeyttämisen aiheuttama tilanne on taloudellisesti haastava kaikille toimijoille. Piikkiön Palloseuran johtokunta pyrkii tekemään ratkaisuja ensisijaisesti jäsenistön ja heidän läheistensä terveyden hyväksi. Tämän jälkeen seuraavaksi tärkein tavoite ratkaisuilla on saada seuran toiminta jatkumaan normaalisti mahdollisimman pian koronavirusepidemian jälkeen.
 

Taloudellinen tilanne ja seuran maksut

Seurassa joudutaan vallitsevan tilanteen vuoksi tekemään säästötoimenpiteitä, jotta pääsemme haastavan ajan yli. Seuran valmennuspäällikkö tullaan lomauttamaan 6.4.2020 alkaen toistaiseksi, kunnes toiminta voidaan uudelleen käynnistää. Kiinteät kulut kuten toimiston vuokra, jäsenrekisteri, taloushallinto sekä vastuuvakuutukset jäävät edelleen maksettaviksi.

Johtokunta on päättänyt, että seuran vuoden 2020 jäsenmaksut jaetaan laskennallisesti jäsenmaksuosuuteen sekä toimintamaksuosuuteen.

Jäsenmaksuosuus tullaan perimään täysimääräisesti. Jäsenmaksuosuus pitää sisällään yhdistyksen jäsenyyden lisäksi laskennallisen osuuden toiminnan kiinteistä kustannuksista.

Toimintamaksuosuus tulee joustamaan toiminnan keskeytyksen ajalta. Toimintamaksuosuudella katetaan mm. sarjaosallistumismaksuja, seuran tukemaa osuutta harjoitustilavuokrista, valmentajien ja toimihenkilöiden koulutusta sekä valmennuspäällikön palkkakustannuksia. Maksuosuus jätetään perimättä kuukausilta, joiden aikana toiminta on kokonaan keskeytettynä sekä toiminnan uudelleenkäynnistymiskuukaudelta, mikäli toiminta on kyseisen kuukauden osalta ollut keskeytettynä vähintään kolme viikkoa. Maaliskuun osalta toimintamaksuosuus laskutetaan täysimääräisenä.

Vuoden 2020 jäsenmaksuluokkien jako-osuudet:

• Piirisarjaa pelaavat joukkueet (2020 vahvistettu jäsenmaksu yhteensä 170 €)
* Jäsenmaksuosuus 50 €/vuosi
* Toimintamaksuosuus 120 €/vuosi

• Ikämiehet (2020 vahvistettu jäsenmaksu 110 €)
* Jäsenmaksuosuus 50 €/vuosi
* Toimintamaksuosuus 60 €/vuosi

• Aloittava ikäluokka (2020 vahvistettu jäsenmaksu 100 €)
* Jäsenmaksuosuus 40 €
* Toimintamaksuosuus 60 €

• Futsal (2020 vahvistettu jäsenmaksu 100 €)
* Jäsenmaksuosuus 50 €
* Toimintamaksuosuus 50 €

Kokonaisuudessaan perittävät jäsenmaksuluokat
• Toimihenkilö 25 €
• Kannatusjäsenmaksu ja aikuisten harrastemaksu 65 €

Jäsenmaksuosuus sekä toimintamaksuosuus ajalta tammi – maaliskuu tullaan laskuttamaan joukkueilta maaliskuun aikana. Loppuosa toimintamaksuosuudesta laskutetaan toiminnan uudelleen käynnistymisen jälkeen. Toimintamaksuosuuden loppuosa on haluttaessa mahdollista maksaa myös täysimääräisenä näin tukien seuran toimintaa.
 

Omatoiminen harjoittelu keskeytyksen aikana

Ohjattujen harjoitusten puuttumisen ei tarvitse tarkoittaa harjoittelun keskeyttämistä kokonaan. Valmennuspäällikkö on laatinut pelaajille ohjeistuksia omaehtoiseen harjoitteluun. Tulemme myös tarjoamaan omaehtoisen harjoittelun tueksi muutamia videoharjoituksia. Näistä tiedotamme tarkemmin seuran facebookissa sekä nettisivuilla.

Valmentajat voivat antaa pelaajille keskeytyksen ajaksi omatoimisen harjoittelun ohjelmia. Omatoimisessa harjoittelussa tulee kuitenkin huomioida viranomaisten antamat ohjeistukset.

Lisäksi muistutamme, että harjoittelu on sallittua vain terveenä.
 

Toiminnan käynnistäminen koronavirusepidemian jälkeen

Seura pyrkii käynnistämään toiminnan koronavirusepidemian jälkeen niin nopeasti kuin se on mahdollista. Toiminnan uudelleen käynnistämisestä tiedotetaan erikseen.

Kesän jalkapallokoulun ajankohtaa jouduttaneen siirtämään, mutta se pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään. Myös leiri pyritään toteuttamaan suunnitellusti. Molempien tapahtumien ilmoittautuminen käynnistetään kuitenkin vasta, kun tilanne selkiytyy. Tiedotamme asiasta tarkemmin.

Päiväkotifutis siirtyy tänä vuonna toukokuulta syyskuulle.

Perhefutiksen aloituksen osalta seuraamme myös tilannetta aktiivisesti ja tiedotamme ilmoittautuneita muutoksista.
 

Seuratoiminnan tukeminen poikkeustilanteessa

Seuran toimintaa on mahdollista tukea kannatusjäsenmaksulla. Kannatusjäsenmaksun hinta on 65 €. Kannatusjäsenmaksun suorittamista varten tarvittavat tiedot löytyvät osoitteesta www.pips.fi kohdasta Seura – Jäsenyys.

Koska taloudellinen tilanne on haastava, johtokunta haluaa muistuttaa myös seuratuotteista. Ostamalla seuratuotteita tuet seuran toimintaa. Tuotevalikoimaan voit tutustua osoitteessa www.pips.fi kohdasta Seuratuotteet. Tuotteita voi tilata osoitteesta pipsry@gmail.com. Tilatut tuotteet toimitetaan epidemia-ajan jälkeen.

Pienikin tuki seuralle on tällaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa korvaamattoman tärkeää.
 

Seuran tiedottaminen ja lisätiedot

MyClubin kautta suoraan jäsenistölle tapahtuvan tiedottamisen lisäksi tulemme tiedottamaan tilanteen kehittymisestä ja muutoksista aktiivisesti myös seuran facebookin ja instagram tilin kautta. Näin ollen kannattaa mahdollisuuksien mukaan ottaa seurantaan myös seuran facebook sivut sekä instagram tili.
 

Mahdollisiin lisäkysymyksiin vastaavat johtokunnan jäsenet.
 


Ystävällisin terveisin
Piikkiön Palloseura ry/Johtokunta